ATL

W ramach strategii ATL realizujemy kampanie promocyjne, wizerunkowe i produktowe skierowane do klienta masowego. ​

Celem takich kampanii jest stworzenie pozytywnego wizerunku produktu. 

Tworzymy, przygotowujemy i realizujemy strategie działań w mediach tradycyjnych: radio, prasa plakaty, reklama zewnętrzna.