Cele marketingowe

Strategia marketingowa obrazuje aktualną sytuację twojej firmy i definiuje cele krótko- i długoterminowe. Brak takiego planu spowoduje, że twoje działania będą reagowały tylko na aktualne wydarzenia na rynku. Strategia marketingowa powinna tworzyć nową korzystną sytuację dla firmy.

Cele marketingowe każdego przedsiębiorstwa są inne dla jednego będzie to nawiązanie partnerstwa z innymi firmami, dla drugiej będzie to dotarcie do nowej grupy klientów.

Wszystkie globalne koncerny, które osiągnęły sukces zawdzięczają go w głównej mierze strategii.

Mniejsze, nawet te lokalne firmy powinny mieć również jasno skonkretyzowaną strategię, której tworzenie powinny rozpocząć od:

- zdefiniowania celów marketingowych,

- określenia elementów wyróżniających naszą firmą od konkurencji,

- zdefiniowania celów marketingowych.

Każda organizacja powinna posiadać taką strategię, powinna wiedzieć gdzie się znajduje w danym momencie, gdzie zmierza, co może jej w tym przeszkodzić i jak sobie poradzić z przeciwnościami.

Strategie marketingowe w znacznym stopniu pokrywają się z ogólną strategią firmy.

Czynniki decydujące o ogólnej strategii to potrzeby konsumentów i zdolność do ich zaspokajania. Odpowiedzi na wszystkie pytania jakie sobie stawiamy formułując strategię marketingową prowadzą zawsze do tego samego celu – maksymalizacji zysku, wynikiem czego jest zmniejszenie kosztów, wzrost sprzedaży a w związku z tym zwiększenie produkcji.

Marketing przy planowaniu strategicznym odgrywa swoją rolę w kilku aspektach. Daje informację iż strategia powinna być skierowana na zaspokojenie potrzeb konsumentów. Dostarcza danych bazowych, które mają ogromne znaczenie przy identyfikacji możliwości rynkowych i ocenie ich potencjału.

Planowanie strategiczne, a w związku z tym planowanie marketingowe i dokonanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa daję pole do wyjścia z dalszymi decyzjami rozwojowymi.

Przy planowaniu strategii marketingowych a tym bardziej nisko kosztowych strategii marketingowych informacje wynikające z analizy są bezcenne.

Z makroekonomicznego punktu widzenia znaczącą rolę odgrywa również analiza otoczenia społecznego np. odchodzenie od państwa opiekuńczego. Wszelkiego rodzaju ruchu społeczne, nowe trendy np. promocja zdrowej żywności, czy globalizacją mają znaczący wpływ na działalność i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem planowania strategii marketingowych jest analiza makroekonomiczna, która pozwala nam dostrzec możliwości bądź uniknąć problemów w przyszłości. Bardzo istotne jest śledzenie otoczenia społecznego i zmian w nim zachodzących. Analiza otoczenia społecznego jest stosunkowo prostsza i tańsza niż pozyskiwanie i analizowanie zmiennych marketingowych, oba elementy są oczywiście bardzo istotne, jednak przy założeniu ograniczonych zasobów analiza makroekonomiczna jest bardziej uzasadniona.

Na przykład; przedsiębiorca, właściciel agencji reklamowej oglądając wiadomości w telewizji wiadomości zauważył, że w przyszłym roku zmieniają się przepisy i każdy samochód ciężarowy będzie musiał być odpowiednio oznakowany odblaskową folią samoprzylepną. Na drugi dzień przychodzi do pracy z pracownikami przygotowują strategię zdobycia jak największej liczby klientów.

#strategiamarektingowa #strategia #marketing #reklama