Strategia PROMOCJI

Każda firma oferująca produkty do sprzedaży, musi zadbać, aby potencjalni klienci dowiedzieli się o niej jak najwięcej.

Ciężko będzie nabywcom podjąć decyzję o zakupie danego produktu lub usługi, gdy ich wiedza na temat danego przedmiotu bądź firmy będzie zerowa.

Nabywcy przed podjęciem decyzji o zakupie zasięgają opinii innych nabywców bądź kierują się innymi czynnikami, które oddziaływają na ich decyzje zakupowe.

Promocją nazywamy marketingowe oddziaływanie na klientów i potencjalnych nabywców. Promocja polega na dotarciu informacji, argumentowaniu i zachęcaniu do kupowania oferowanych produktów i usług, oraz na tworzeniu przychylnej opinii o produkujących i sprzedających je przedsiębiorstwach. 

Podstawowym zadaniem promocji jest zwiększanie popytu na sprzedawane produkty lub usługi. Zwiększanie popytu następuję poprzez komunikację firmy z potencjalnymi klientami, komunikacja ta nazywana jest promocją.

Do opracowania programu promocyjnego wymagane jest podjęcie różnorodnych decyzji opartych o sytuację marketingową firmy.

Podstawowe decyzję obejmują:

Sformułowanie celów promocji,

Określenie docelowych segmentów rynku,

Ustalenie budżetu promocyjnego,

Wybranie narzędzi promocji,

Ustalenie sposoby weryfikacji promocji.

Strategia jest to ogólny plan działania przedsiębiorstwa pozwalający osiągnąć zamierzone cele. 

Prowadząc firmę bez strategi to tak jakby wyjechać samochodem i nie wiedzieć gdzie chce się jechać,  zawsze gdzieś zajedziemy, tylko gdzie. 

Certifications
  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications
  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.